Language

English

Am y Ni

Cefndir

Cigydd traddodiadol yw Edwards o Gonwy sydd wedi ei leoli yn nhref hanesyddol Conwy. Mab fferm o Lanrwst yw Ieuan Edwards. Gweithiodd Ieuan fel prentis mewn siop gig yn Llanrwst. Yna, aeth yn ei flaen i gyflawni cyrsiau arbenigol yn Y Swisdir a’r Iseldiroedd.

Agorodd Ieuan ei siop gig gyntaf pan oedd yn 20 oed ac yn 2004 aeth yn ei flaen i agor ffatri selsig ‘The Traditional Welsh Sausage Co.. Erbyn hyn mae’n cyflogi tua 60 o weithwyr. Mae llwyddiant Ieuan yn seiliedig ar ddarparu a gwerthu cig o safon yn unig

Ieuan Edwards yn ein Ffatri Selsig

Gwobrau.

Ym mis Tachwedd 2005 fe dderbynniodd Ieuan y fraint o gael ei enwi yn Lys Gennad bwyd Cymru y ‘Gwir Flas’.

Hefyd yn 1994/95 , 2002 a 2016-2017 fe enillodd y siop wobr “Top Shop” yng Nghymru.

Rydym wedi ennill cynifer o wobrau eraill, gan gynnwys:

Ein Staff: Asgwrn Cefn y Cwmni

Mae ein tîm ymroddedig, hynod gymwysiedig a medrus yn allweddol i’n llwyddiant.

Mae rhan helaeth o’r tim wedi bod gyda’r cwmni ers blynyddoedd bellach, yn eu plith mae Dave Malloy sef rheolwr cyffredinol y siop. Mae Dave wedi bod gyda ni ers y dechrau. Mae’n gyfrifol am ddatblygu cynnyrch newydd, marchnata lleol, paratoi’r cig a sicrhau safonau uchel.

Aelod pwysig arall o’n tîm yw rheolwr cyffredinol: Neil Hughes. Neil sydd yn gyfrifol am werthiannau ar ein siop ar-lein, a mae’n bosib y bydd yn torri eich archeb hefyd! Mae wedi bod yn aelod o’r tîm am fwy na 25 mlynedd.

Mae’r siop o dan ofal criw o bobl ymrwymedig sydd wir yn poeni ynghylch y cwmni a’n cwsmeriaid, o dan oruchwyliaeth rheolwr cyffredinol cynorthwyol, Terry Elliot, uwch-oruchwylydd Tania Philips a goruchwylydd cynorthwyol Nicky Williams. Mae’r triawd yma yn gwneud eu gorau glas i ofalu am ein cwsmeriaid. Maent hefyd wedi bod yn gweithio ar gyfer Edwards o Gonwy am gyfanswm o tua 60 mlynedd gyda’u gilydd!

Rheolwr Cynorthwyol Terry Elliot, Goruchwylydd Hyn Tania Philips a Rheolwr Cynorthwyol Neil Hughes

Mae ein tim yn y becws wedi ennill sawl wobr cenedlaethol am eu peis, pasteiod a’u cynnyrch pob, gan gynnwys gwobrau Gwir Flas 2 Seren Aur.

Rydym hefyd yn cyflogi cogyddion i gyd-weithio a’r cigyddion er mwyn datblygu syniadau a ryseitiau newydd.

Mae ein cig a selsig oll yn cael eu paratoi gan gigyddion profiadol a gwybodus eu maes, o dan oruchwyliaeth Ieuan ei hun.