Language

English

Cysylltwch a Ni

Oes ganddoch gwestiwn? Cysylltwch a ni! Anfonwch neges atom o’r dudalen yma. Neu, cysylltwch ar 01492 592443 (Swyddfa) neu 01492 581111 (Cigydd). Neu dewch i’n gweld yn y siop!

Edwards o Gonwy
18 Stryd Fawr
Conwy
Sir Gonwy
LL32 8DE

Yma i’ch helpu, unrhyw adeg!

If your query relates to our supermarket range please click here.

How to Find Us

Send us a Message

Please fill out the form below and we'll get back to you as soon as possible.