Language

English

Red Tractor Week 2016

14/09/16

im ond Porc Fferm Safonol y Tractor Coch rydym ni’n ei ddefnyddio yn ein sosejys.

Mae hyn yn golygu bod y moch sy’n rhoi inni ein cig ysgwydd wedi’u cynhyrchu a’u magu yn dilyn canllawiau caeth er mwyn cael cig o’r safon orau posibl.

Andrew Freemantle - Red Tractor Pig Farmer


Beth mae’r Tractor Coch yn ei olygu?
Mae logo’r Tractor Coch yn cadarnhau bod aseswyr annibynnol wedi gwirio bod ein porc yn bodloni safonau cynhwysfawr, o’r fferm i’r fforc, ac ym mhob cam rhwng hynny. Mae’r safonau hyn yn cynnwys:1. Lles yr anifail
Rydym ni’n gwybod ei bod hi’n bwysig i chi bod ffermwyr yn gwarchod iechyd a lles yr anifeiliaid. Mae Safonau’r Tractor Coch yn sicrhau bod ein ffermwyr yn ddigon profiadol i ofalu am eu hanifeiliaid yn dda, deall eu gofynion ac edrych ar iechyd a lles yr anifail yn aml.
Mae logo’r Tractor Coch yn golygu bod gan yr anifeiliaid ddigon o le a’u bod nhw mewn cartref neu loches diogel a chyfforddus. Mae digonedd o ddŵr yfed glân a ffres ar gael i’r holl anifeiliaid ac maen nhw’n cael bwyd cytbwys. Mae’n rhaid i bob ffarmwr gadw cynlluniau iechyd ar bapur er mwyn monitro iechyd yr anifeiliaid.


2. Olrheinedd
Mae’r faner yn logo’r Tractor Coch yn dangos lle cafodd y bwyd ei ffermio, ei gynhyrchu a’i bacio. I gyd-fynd â hyn, mae’n rhaid i bob rhan o’r gadwyn gyflenwi gadw cofnod cynhwysfawr fel tystiolaeth.


3. Hylendid a Diogelwch Bwyd
Ar ôl gadael y fferm caiff y porc ei gadw mewn cerbydau ac ardaloedd cynhyrchu sy’n bodloni rheolau caeth Hylendid a Diogelwch Bwyd. Mae gan bob ffatri dda safonau uchel o ddiogelwch bwyd syml, olrheinedd a hylendid, yn union fel ni. Ond, rydym ni bob tro’n mynd un gam ymhellach er mwyn sicrhau ein bod ni’n cadw at safon uchel iawn o ansawdd a chysondeb cynnyrch. Mae hyn felly yn gadael inni barhau i ddefnyddio logo’r Tractor Coch.


4. Diogelu’r Amgylchedd
Mae’n rhaid i ffermwyr sy’n rhan o gynllun y Tractor Coch ddefnyddio dulliau ffermio cyfrifol er mwyn lleihau llygredd.

*Y Tractor Coch ydy cynllun safonau fferm a bwyd mwyaf Prydain; rydym ni’n falch bod logo arbennig y Tractor Coch yn ymddangos ar ein sosejys er mwyn ichi fod â hyder yn y bwyd rydych chi’n ei brynu. *