Language

English

Dull

 1. Taniwch y barbeciw, neu os ydi Ifan y glaw wrthi eto, trowch y popty i Farc Nwy 5, 190ºC, 375ºF.
 2. Gofynnwch i’ch cigydd dorri coes cig oen ar ffurf pili pala i chi.
 3. Cymrwch ddau sgiwer metel hir a’u rhoi drwy’r cig, o un gornel i’r llall. Yn ogystal â dal y cig gyda’i gilydd, mae’n helpu i’w goginio hefyd, credwch neu beidio.
 4. Rhowch holl gynhwysion y marinâd mewn powlen fawr a’u cymysgu’n dda. Gofalwch fod y bowlen yn ddigon mawr i ddal eich cig oen.
 5. Yna, rhowch y cig yn y bowlen a’i droi i’w orchuddio â’r marinâd.
 6. Rhowch glingffilm dros y bowlen a’i adael i farineiddio yn yr oergell am ryw awr – gallech gael llymaid oer yr un pryd.
 7. Gallwch goginio’r cig naill ai ar y barbeciw (barbeciw â chaead sydd orau) neu ei roi mewn popty wedi’i gynhesu’n barod ar silff gyda ‘hambwrdd diferion’ o dan y cig i ddal y suddion.
 8. Coginiwch am oddeutu 40-50 munud neu tan fod canol y cig tua 70ºC - po deneuaf yr oen, y cyflymaf y bydd yn coginio!
 9. Cadwch y marinâd blasus, ei dywallt i sosban fach a’i ferwi’n drylwyr.
 10. Gweinwch gyda thatws trwy’u crwyn a salad o ddail cymysg, sicori a lletemau orennau gyda sblash o’r marinâd cynnes ar ben y cyfan. Mwynhewch y clod a’r bri!

Cynhwysion

 • 1 goes gyfan o Gig Oen Cymreig, heb yr esgyrn, ar ffurf pili pala (wedi’i thorri drwy’r cyhyr mawr fel bod y darn cig yn fwy gwastad a mwy cyson o ran trwch). Pwysau gorffenedig tua 1.35kg (3lb)
 • Marinâd:
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws soi
 • Croen a sudd 1 oren
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o fwstard Dijon
 • 3 chlof o arlleg, wedi’u pilio a’u gwasgu
 • 3 sbrigyn o deim ffres