Language

English

Dull

 1. Mewn padell wrthgydiol, ffrïwch y briwgig yn sych gyda'r winwnsyn a'r tatws am 4-5 munud nes iddyn nhw droi'n frown. Ychwanegwch y past cyri, y bricyll sych a'r coriander a'u coginio am 2-3 munud arall. Gadewch i'r cymysgedd oeri ychydig.
 2. Yn y cyfamser, rhowch y crwst pwff ar arwyneb sydd wedi'i daenu â blawd a'i rolio'n sgwâr sy'n mesur tua 38cm x 38cm (15
 3. Rhannwch y briwgig rhwng y 6 darn o grwst, brwsio'r ymylon gydag ychydig o wy wedi'i guro, a phlygu'r corneli drosodd i'w selio. Crimpiwch yr ymylon a rhoi'r pasteiod ar dun coginio wrthgydiol. Brwsiwch yr wy dros bob pasti.
 4. Coginiwch nhw mewn popty sydd wedi'i dwymo'n barod am oddeutu 25 munud nes bydd pob un wedi codi a throi'n frown euraid.
 5. Gweinwch y pasteiod gyda salad tymhorol mawr.

Cynhwysion

 • 225g (8oz) o friwgig eidion Cymreig coch
 • 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fach
 • 100g (4oz) o datws, wedi'u pilio a'u torri'n giwbiau bach iawn
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bast cyri
 • 25g (1oz) o fricyll sych wedi'u torri'n ddarnau
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o goriander ffres, wedi'i dorri'n fras
 • Pecyn 500g o grwst pwff parod
 • Wy