Language

English

Peppered Welsh Pork Loin steaks, pan fried, served with creme fraiche, mushrooms and sauteed Spinach and Potatoes.

Pork Loin Steaks

£3.05

Prynu

Dull

 1. Gwasgwch y grawn pupur a gorchuddiwch y stêcs.
 2. Twymwch radell neu badell ffrio a choginiwch y stêcs porc am 2-4 munud. Ychwanegwch y garlleg a’r madarch a choginiwch am 4-5 munud arall.
 3. Ychwanegwch y crème fraiche, basil a’r dil. Twymwch yn araf am 1-2 munud.
 4. Gweinwch gyda sbigoglys a thatws wedi ffrio.

Cynhwysion

 • 2 stecen goch lwyn porc Cymreig
 • 5ml (1 llwy de) grawn pupur cymysg, wedi eu gwasgu
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew
 • 1 ewin garlleg, wedi’i wasgu
 • 100g (4oz) madarch cymysg
 • 75ml (5 llwy fwrdd) crème fraiche
 • 15ml (1 llwy fwrdd) basil ffres, wedi ei rwygo
 • 15ml (1 llwy fwrdd) dil ffres, wedi ei rwygo