Language

English

Beautiful Whole Leg of Lamb with Rosemary and Pears in a Pear Cider. We recommend serving this with the seasonal vegetables of your choice as a fabulous twist on a Roast Dinner.

Whole Leg of Lamb

£Various

Prynu

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350F
 2. Mewn powlen, rhowch y sleisys o datws, nionyn, rhosmari a halen a phupur, gan gymysgu'r cyfan.
 3. Rhowch y cynhwysion ar waelod padell neu ddysgl rostio fawr (ac sy'n ddigon mawr i'r goes gyfan). Ychwanegwch y sleisys o ellyg a'u rhoi rhwng y tatws.
 4. Pwyswch y goes a chyfrifwch yr amser coginio: Wedi' rostion'n weddol - 25 munud am bob 450g/0.5kg (1lb) a 25 munud ychwanegol. Wedi'i rostio'n dda - 30 munud am bob 450g/0.5kg (1lb) a 30 munud ychwanegol.
 5. Rhowch y goes ar ben y tatws, arllwyswch y seidr drosti a rhowch y stoc yn y ddysgl.
 6. Gorchuddiwch â ffoil a choginiwch am hanner yr amser gyda'r ffoil a gweddill yr amser heb y ffoil.
 7. Gweinwch gyda llysiau tymhorol wedi'u stemio.

Cynhwysion

 • 1 goes cig oen Cymreig sydd tua 2kg
 • 4 taten maint canolig, wedi’u pilio a’u sleisio
 • 1 nionyn mawr, wedi’i sleisio
 • 1 sbrigyn mawr o rosmari ffres, wedi’i dorri
 • Halen a phupur du
 • 2 ellygen, wedi’u sleisio
 • 300ml (½pt) o seidr gellyg
 • 150ml (¼pt) o stoc cig oen