Edwards of Conwy

A Proper Butcher

Cynnyrch

Mae pob un o’n cynhyrchion gwobrwyedig yn cael eu gwneuthuro i chi drwy ddefnyddio dulliau a ryseitiau cigydd traddodiadol. Rydym yn anelu i ddarparu’r un ansawdd a fyddai’n ddisgwyliedig o ymweliad bersonol i’n siop, ond gyda’r hwylustod ychwanegol o allu prynu ein cynnyrch heb orfod trafeilio’n bell oddi wrth eich cartref.

Rydym yn rhoi’r cyfrifoldeb hwn i’n tîm o gigyddion ymroddedig sydd wedi bod yn aelodau o’n tîm ers blynyddoedd, ac sydd wedi perffeithio’u techneg a’u sgiliau yn ystod yr amser hwn er mwyn sicrhau fod pob eitem o ansawdd uchel a chyson.

Rydym hefyd yn cymeryd gofal wrth gyrchu cynhwysion as gyfer ein cynnyrch, gan sicrhau eu bod o’r safon uchaf ac yn dod o’r cyrch mwyaf lleol a phosib. Cliciwch yma i weld cynhwysion ein cynnyrch.

Isod, dangosir dewis o’n cynnyrch siop gig mwyaf poblogaidd sydd ar gael nawr mewn dewis eang o siopau ac archfarchnadoedd. Cliciwch yma i ddarganfod ym mle

Language

English