Edwards of Conwy

A Proper Butcher

Mannau Adwerthu

Gellir prynu dewis eang o’n Selsig Gwobrwyedig, Byrgyrs Cig Eidion, Peli Cig, Bacwn a Gamwn mewn siopau ledled Cymru a’r ffiniau.

Cymerwch gipolwg isod i weld pa siopau ac archfarchnadoedd sydd yn gwerthu eich hoff gynhyrchion, ac er mwyn darganfod eich siop agosaf.

Yn anffodus, ni allwn warantu y bydd pob eitem ar gael ym mhob siop bob amser. Gall y dewis ym mhob siop newid o bryd i’w gilydd.

Sainsbury’s

Sainsbury’s

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch
Morrisons

Morrisons

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch
Aldi

Aldi

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch
Lidl

Lidl

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch

Prynwch yn ein siop

Gallwch brynu ein cynnyrch a llawer a mwy yn ein siop ar y stryd fawr yng Nghonwy sydd ar agor Dydd Llun tan Ddydd Sadwrn, 07:00 tan 17:30

Gallwch hefyd brynu cynnyrch ein siop gig ar-lein: www.edwardsofconwy.co.uk/shop

Edwards of Conwy, 18 High St, Conwy, N. Wales, LL32 8DE Google Maps

Language

English