Edwards of Conwy

A Proper Butcher

Mannau Adwerthu

Gellir prynu dewis eang o’n Selsig Gwobrwyedig, Byrgyrs Cig Eidion, Peli Cig, Bacwn a Gamwn mewn siopau ledled Cymru a’r ffiniau.

Cymerwch gipolwg isod i weld pa siopau ac archfarchnadoedd sydd yn gwerthu eich hoff gynhyrchion, ac er mwyn darganfod eich siop agosaf.

Yn anffodus, ni allwn warantu y bydd pob eitem ar gael ym mhob siop bob amser. Gall y dewis ym mhob siop newid o bryd i’w gilydd.

Sainsbury’s

Sainsbury’s

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch
Morrisons

Morrisons

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch
Aldi

Aldi

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch
The Co-operative Food

The Co-operative Food

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch
Lidl

Lidl

Cynnyrch ar Gael Cuddio Cynnyrch

Prynwch yn ein siop

Gallwch brynu ein cynnyrch a llawer a mwy yn ein siop ar y stryd fawr yng Nghonwy sydd ar agor Dydd Llun tan Ddydd Sadwrn, 07:00 tan 17:30

Gallwch hefyd brynu cynnyrch ein siop gig ar-lein: www.edwardsofconwy.co.uk/shop

Edwards of Conwy, 18 High St, Conwy, N. Wales, LL32 8DE Google Maps

Language

English